Informace30.1. 2015 jsou pololetní prázdniny. Nahlaste prosím ve svých třídách docházku dětí.

28.1. 2015 - třída kočiček jede do Planetária. na program O rozpůlené hvězdě. Svačina bude ve školce v 8:30 hodin, potom děti odjíždějí MHD. S sebou batoh s pitím.

21.1. 2015 - třída žabiček jede do Planetária na program O rozpůlené hvězdě. Svačina bude ve školce v 8:30 hodin, potom děti odjíždějí MHD. S sebou batoh s pitím.

14.1. 2015 Varieté Adonis - dopoledne pro všechny děti

Informace o odjezdu na zimní školku v přírodě

Odjezd od MŠ Voráčovská cca v 9 hodin. Sraz v 8:30 hodin /nakládání zavazadel/ 14.1. - 15.1. vybíráme ve třídě kočiček povinnou dokumentaci, peníze na vleky a kapesné/viz stránky školy/. Bezinfekčnost v den odjezdu. Bližší informace najdete na tabuli v šatně.

Vážení rodiče, prosíme o uhrazení doplatku na plavání ve výši 1400,- Kč do 21.1. 2015 na účet školy. První hodina začíná 4.2. 2015