Kroužky2. února 2015 začíná II. pololetí školního roku 2014/2015 a tím i možnost pokračování vašich dětí v kroužcích. Prosíme o úhrazení kroužků /mimo angličtiny/ na účet mateřské školy s variabilním symbolem dítěte a názvu kroužku, nejpozději do 6.2. 2015. Platbu kroužku angličtiny posílejte na účet jazykové školy.

Děti, které jsou přihlášené na předplavecký výcvik musí mít doplatek uhrazen před zahájením výcviku, tedy do 3.2. 2015. Děkujeme.
Plavání začíná 4.2. od 13 hodin /odjezd autobusem od MŠ/, návrat cca 15:30 hodin podle dopravní situace.
Děti budou mít s sebou: batoh, v igelitové tašce ručník, plavky, koupací čepici /nosí si na bazén/ a pití. Svačina je zajištěna z MŠ.