Info jarní ŠVPOdjezd: 25.4. 2015, sraz v 8:30 hodin, odjezd 9:00 hodin.

Návrat: 29.4. 2015 cca 13 hodin

21.4. – 22.4. 2015  odevzdáte p.učitelce ve třídě v NEZALEPENÉ obálce nebo deskách:

kopii karty zdrav.poj.dítěte, potvz.od lékaře o zdravotní způsobilosti, vyplněný dotazník,1 koresp.lístek s Vaší adresou, 4 napsané pohledy od Vás pro Vaše dítě (bez známky)

Bezinfekčnost budete odevzdávat u autobusu 25.4. 2015

Podrobnější informace na nástěnce v MŠ, seznam věcí na ŠVP a potřebné dokumenty najdete v odkazu Dokumenty ke stažení. Zdravotní způsobilost z hor 2015 platí na rok od data vydání.