Vyšetření zrakuPreventivního vyšetření zraku přihlášených dětí se uskuteční  11.6.2015 od 08:30 hodin. Poplatek ve výši 150,- Kč prosím uhraďte ve třídě ježků p. učitelce Pacejkové. Děkujeme.