Ukázková hodina angličtinyUkázková hodina kroužku seznamování s anglickým jazykem bude 26.5. 2015.
Třída kočiček začíná v 15,30 hodin
Třída žabiček v 16 hodin.

Těšíme se na Vás.