Schůzka rodičů 

Schůzka rodičů se uskuteční 8.9. 2015 od 16 hodin. Po ukončení budou probíhat v jednotlivých třídách třídní schůzky. Užívejte prázdniny, těšíme se na Vás.