Zahájení školního roku



Školní rok začíná 1.9. 2015