Vánoce Karla IV v Anežském klášteře



Děti ze třídy žabiček jedou 16.12.2015 po svačině MHD do Anežského kláštera. Dejte dětem s sebou batoh s pitím.