Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2015Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2015 dle § 381 zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmu v platném znění.

Vážení rodiče, pokud potřebujete z mateřské školy výše uvedené potvrzení k daním, pošlete e-mailem písemnou žádost s uvedením celého jména dítěte a jeho datem narození na adresu: hospodarka@msvoracovska.cz.
Vyhotovené potvrzení si můžete vyzvedávat v úředních hodinách vedoucí školní jídelny.
Potvrzení je nutné si vyzvednout osobně proti podpisu.

Děkuji, Bc. Iva Kopecká