akce květenKvěten

5.5.

Besídky pro maminky od 15:30 hod.

 

 17.5.

Olympiáda spřátelených mateřských škol na zahradě MŠ Sedlčanská - zástupci školy 

12.5. 

Ať vašeho prvňáčka ve škole nic nezaskočí - Beseda s autorkou Míšou Fišarovou a ilustrátorkou Anetou Žabkovou - třída žabiček, dopoledne

18.5.

Fotografování celých tříd - od 8:45 hodin

19.5. 

Dětský den ve školce odpoledne s rodiči 

20.5. 

Návštěva sběrného dvora Durychova - třída žabek, dopoledne 

23.5.  

Horolezecká stěna - dopoledne, třída ježků 

23.5. - 28.5. 

Škola v přírodě pro přihlášené děti