Konzultační hodiny jednotlivých tříd21.- 24. 11. probíhají konzultační hodiny v jednotlivých třídách. Můžete se zapsat do tabulek, které paní učitelky vyvěsí 7.11. 2016 na nástěnky tříd.