Informace k zápisu do MŠV pondělí 29.5. 2017 od 15 - 17 hodin si rodiče vyzvednou Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ pro školní rok 2017/2018.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude 1.6. od 16:30 hodin. Těšíme na Vás.