Informace o kroužcích



Milí rodiče, informace o kroužcích budou vyvěšovány na nástěnce, která je u vstupu do šatny žabiček/ nad topením/