ŠvPDojeli jsme v pořádku, děti jsou po obědě,  byl řízek.