MŠ Voráčovská aktuality 2018-2019

Milí rodiče, přejeme Vám i dětem krásné prázdniny, budeme se na Vás těšit 2.9. 2019
léto.jpg

 Rozloučení s předškoláky

DSCN5160.JPG DSCN5250.JPG

DSCN5149.JPG DSCN5231.JPG

 

Naši plavci

20190603_135738.jpg 20190603_140430.jpg

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - projekt ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

DSCN5058.JPG DSCN5068.JPG

DSCN5060.JPG

 

Předškoláci spali ve školce

DSCN5027.JPG DSCN5030.JPG

DSCN5042.JPGDSCN5053.JPG

Celodenní výlet do Zruče nad Sázavou

20190605_104523.jpg DSC_1207.JPG

DSC_1268.JPG 20190605_101426.jpg

Informace k výletu

5.6. 2019 jedeme se všemi dětmi na celodenní výlet. Sraz je v 7:45 hodin, odjezd v 8 hodin.  Předpokládaný návrat 16 - 16:30 hodin. Buďte prosím dochvilní, děti se na vás budou jistě těšit.  Podrobnější informace najdete ve školce.

 

MDD ve školce

DSCN4895.JPG DSCN4915.JPG

DSCN4941.JPG DSCN4935.JPG

Maminky měly svátek

DSCN4816.JPG DSCN4875.JPG

Čarodějnice 2019
 
Počasí nám dnes odpoledne nepřálo, ale děti si akci užily i v prostorách mateřské školy.
DSCN4792.JPG DSCN4798.JPG
 
 

Děti z ježků na horolezecké stěně
DSCN4678.JPG DSCN4703.JPG

 

Polodenní výlet do ZOO
Dnešní výlet se nám vydařil, počasí nám přálo.
 
20190417_102331.jpg DSCN4641.JPG
DSCN4666.JPG DSCN4649.JPG
 

 

Kostel Šimona a Judy

DSCN4586.JPG DSCN4593[1].JPG

Den Země 2019

DSCN4558.JPG DSCN4524.JPG

 

Informace k polodennímu výletu a dopolední omezení provozu školní jídelny

 

Z důvodu velikonočních prázdnin pohádka 18.4. nebude.

 

Velikonoční tvoření s rodiči

DSCN4509.JPG DSCN4515.JPG

 

Informace k angličtině
2.4. a 16.4. odpadá angličtina. Hodiny budou nahrazeny. Informace budete mít včas na nástěnce. Děkujeme za pochopení.

Kde žil a tvořil Jan Werich

DSCN4470.JPG DSCN4478[1].JPG
 

Den vody - třída žabiček
DSCN4416.JPG DSCN4437.JPG

 Probouzení jara

DSCN4393.JPG DSCN4401.JPG

DSCN4403.JPG

 

Kuřátka ve školce
Děti se dnes dopoledne mohly dozvědět co se děje v kurníku a jak to tam chodí. Pohladit si pěti denní kuřátko, to se nám jen tak nepoštěstí, ale děti tuto možnost dnes měly. Pro mnoho z nich to byl velký zážitek. Další fotky najdete jako vždy na rajčeti. 
 
DSCN4344.JPG DSCN4322.JPG

Informace k prázdninovému provozu 2018/2019 najdete v záložce Prázdninový provoz.

 

Informace k pojištění dětí

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

 v návaznosti na poradu ředitelů MŠ vám zasílám informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ

Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu, proto se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Podle §2910 OZ mateřská škola za škodu odpovídá, pouze pokud porušila své zákonné povinnosti a tím zavinila, že došlo ke škodě (např. nezabezpečila náležitý dohled nad dětmi). Mateřská škola má tedy objektivní odpovědnost s možností liberace (vyvinění).

  Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, škola se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.

Pojem „náležitý dohled“ není nepřetržitý dohled, nepřetržité sledování dětí, je to dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

Pokud mateřská škola neporušila svoji povinnost, za škodu neodpovídá.

V tomto případě bude úraz odškodněn z úrazového pojištění dítěte, má-li ho sjednané zákonnými zástupci. Nemá-li dítě žádné úrazové pojištění, úraz nebude odškodněn vůbec.

V případě, že mateřská škola zanedbala náležitý dohled a tím porušila svoji právní povinnost, odpovídá za škodu na zdraví dítěte a nejsou-li okolnosti vylučující poskytnutí plnění pojišťovny, škoda bude hrazena z pojištění mateřské školy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŠ rodičům zřídit dětem úrazové pojištění. JUDr. Miriam Wasserbauerová Právník Odbor školství, prevence a rodinné politiky Úřad Městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 – Krč Tel. 261 192 483  

 

Milí rodiče, upravili jsme některé termíny akcí na druhé pololetí v Přehledu akcí 2018/2019.

 

Bruslení
Dnešní den se děti vyzkoušely výuky bruslení. Celý týden Vám budeme dávat fotky z této akce na rajče.

DSCN4142.JPG DSCN4131.JPG

Malí stavitelé

DSCN4121.JPG DSCN4082.JPG

 

V pondělí 4.3. 2019 není plavání.

Změna termínu testů školní zralosti - NOVÝ TERMÍN 18.3. 2019 od 8 hodin - Přehled akcí 2018/2019

 

Cykloškolka 2019 
informativní schůzka proběhne 4.2. 2019 v 16 hodin ve třídě ježků.

Pyžamový den

DSCN3915.JPG DSCN3907.JPG

Tajemství našeho těla - Krvinka

Děti společně s Krvinkou putovaly světem lidského těla, hravou formou poznávaly základy biologie lidského těla a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí.

DSCN3847.JPG DSCN3850.JPG

Se zvířátky do vesmíru - Mobilní planetárium


DSCN3811.JPG DSCN3807.JPG

 

Bubnování v kruhu
dopolední program plný rytmů a zábavy.


DSCN3732.JPG DSCN3711.JPG

Vydávání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle par. 381 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění bude probíhat takto:

1, zákonní zástupci dětí, které v současné době navštěvují MŠ si potvrzení mohou  vyzvednout ve své třídě.
2, Zákonní zástupci dětí, kteří již mateřskou školu nenavštěvují pošlou paní hospodářce emailem žádost o vystavení potvrzení /hospodarka@msvoracovska.cz/, kde uvedou jméno, příjmení dítěte, datum narození a trvalé bydliště. Termín vyzvednutí si domluví s paní hospodářkou.
Potvrzení budeme vydávat od 1.2. 2019
, Bc. Iva Kopecká
 

 Jarní prázdniny - omezený provoz

Vážení rodiče, prosíme o nahlášení docházky Vašich dětí v době jarních prázdnin 11.2. - 15.2. a to do 25.1. 2019 ve svých třídách. Děkujeme.

 

Krásné prožití vánočních svátků, užijte si s dětmi dny volna a budeme se na Vás těšit v novém roce. Začínáme 2.1. 2019. Iva Kopecká

co-jeste-chybi-na-vanoce.jpg

 

 

Vánoce ve školce

DSCN3527.JPG DSCN3607.JPG

 

Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se zapojili do sbírky Děti dětem a sběru sladkostí pro děti z dětského centra při TN - Kojenecký ústav Krč.

 

Nadílka a malování čertů
DSCN3367.JPG DSCN3405.JPG

DSCN3459.JPG  DSCN3480.JPG

 

 

 

Varieté Adonis

DSCN3298.jpg DSCN3315.jpg

 

Divadlo Spejbla a Hurvínka

hur.jpg hur1.jpg

Papoušci ve školce

DSCN3199.JPG DSCN3213.JPG


 Pojištění dětí

Vážení rodiče, v souvislosti se skutečností, že pojistná smlouva (tuto pojistku má uzavřenu Městská část Praha 4) na odškodnění úrazů dětí během pobytu dítěte v mateřské škole se řídí občanským zákoníkem, pojišťovna přestala odškodňovat úrazy vzniklé během vzdělávacího procesu v mateřské škole, důrazně žádám, abyste zvážili soukromé  uzavření úrazové pojistky  a pojištění odpovědnosti dítěte pokud samo způsobí škodu nebo úraz jinému dítěti. Jinak já sama ve spolupráci s ostatními ředitelkami, budu dále jednat o podmínkách  uzavření vlastní úrazové pojistky dětí z naší mateřské školy. Bc. Iva Kopecká

Informace k přerušení provozu v MŠ ve dnech 27. - 28.12. a 31.12. 2018

Přerušení provozu.pdf

 Světélkování 2018

 Spousta dýní, originální svačina, krásné kostýmy, poklad a dobrá nálada, to bylo dnešní Světélkování.

dýně 2.jpg dýně 3.jpg

dýně[1].jpg dýně 1.jpg

dýně 4.jpg DSCN3099.JPG

Country ve školce
Děti měly možnost se nejen seznámit s country hudbou, nástroji, ale také se aktivně do pořadu zapojit.

DSCN3023.JPG DSCN3032.JPG

Jak děti pracovaly ve třídě žabiček se můžete podívat na rajčeti.
  

DSCN2983.JPG DSCN2975.JPG

 

Milí rodiče, zveme Vás 31.10. 2018 od 17:30 hodin na Světélkování. Budeme rádi, když děti přijdou v kostýmu. Na závěr akce bude tradiční ohňostroj. Bližší informace ve školce.

Jak se dělá tanečník,

je tanečně-vzdělávací pořad v podání Baby Baletu Praha. Děti mohly shlédnout ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií.

DSCN2936.JPG DSCN2948.JPGOdpoledne s tatínky
Děti si užily báječné odpoledne s tatínky při skládání vlaštovek z papíru. Nechyběly ani šikovné maminky, kterým šlo skládání od ruky.
DSCN2905.JPG DSCN2846.JPG

 Podzimní tvoření malých dětí

DSCN2839.JPG DSCN2841.JPG
další fotky jsou na rajčeti.

 

Pokusy a práce dětí ve třídě žabiček

DSCN2835.JPG DSCN2843.JPG
Dnešní dopoledne si děti vyzkoušely, co se stane když se smíchá mléko, mýdlo a barva.  Děti se bavily. Další fotky a obrázky práce děti s barvou najdete na rajčeti.

Ve zdravém skřítkovi zdravý duch

 

Zábavně vzdělávací program pro děti na téma zdravého životného stylu. Nejvíce prostoru je věnováno hygieně, důležitosti pohybu, stravování, duševní pohodě a odpočinku. 

DSCN2819.JPG DSCN2827.JPG


Podzimní tvoření s rodiči

Tvořivé odpoledne se nám vydařilo. Svítilo sluníčko, opékaly se buřty a tvořilo se z přírodnin.

DSCN2773.JPG DSCN2760.JPG

Kozičky ve školce

Děti si užily dopoledne společně s kozičkou a kozlíkem. Něco nového se dozvěděly, ale mohly si je zkusit podojit, pohladit a také nakrmit.

DSCN2737.JPG DSCN2733.JPG

další fotky na rajčeti.

 

 

Z provozních důvodů se akce třídy žabek v pátek 14.9. nekoná. Děkujeme za pochopení.

 

Přijela k nám pohádka

Veselá pohádka o medvídkovi zahájila školní rok.

DSCN2683.JPG DSCN2685.JPG

 

 

Začátek školního roku

Milí rodiče,

prázdniny jsou pomalu na samém konci. Rekonstrukce oken dopadla na jedničku. Teď už jenom uklidit třídy, ostatní prostory školky  a připravit vše na začátek školního roku. Všichni se Vás a Vaše děti těšíme. Začínáme 3.9. od sedmi hodin. Iva Kopecká

 DSC_8006.JPG DSC_8317.JPG

Společná schůzka rodičů na začátku školního roku

Vážení rodiče,

zveme Vás na  úvodní schůzku do naší mateřské školy, která se koná 5.9. od 16:30 hodin. Udělejte si čas a zajistěte si, prosím, hlídání svého dítěte. Po skončení budou následovat krátké třídní schůzky.
Program schůzky: organizace školního roku, akce školy, oblast financí a plateb, stanovení výše částky na kulturu,   zodpovíme vaše dotazy.