Info ke kroužkůmVážení rodiče, od 10.5. bude probíhat kroužek keramiky po jednotlivých třídách, jako náhrada neodučených hodin z prvního pololetí - informace na nástěnce kroužků v šatně.
Fotbal pro předškoláky ze třídy kočiček bude ve středu -  rovněž nástěnka kroužků.