Účast ve výtvarné soutěžiNaše mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže pro žáky pražských škol, vyhlášené Českou společností pro ochranu netopýrů. Soutěže se zúčastnilo 214 žáků pražských mateřských a základních škol a 7 dětských kolektivů, kteří zaslali celkem 208 výtvarných prací. Máme velkou radost, že v 1. kategorii 4 - 5 let / 57 prací/  se umístila  Adélka ze třídy předškoláků na krásném 3. místě. Děkujeme a moc gratulujeme. 

Soutěž netopýři.jpg