Aktuality

Městská část Praha 4 Rada městské části Praha 4 usnesení 31. zasedání ze dne 28.11.2012 číslo 31R-1426/2012 k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 Rada městské části Praha 4 I. s c h v a l u j e po dohodě s ředitelkami mateřských škol přerušení provozu v mateřských školách ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 II. u k l á d á vedoucí odboru školství a kultury projednat s ředitelkami mateřských škol dle bodu I usnesení T: do 3. 12. 2012
Předkladatel: Ivana Staňková, ZST
04. 12. 2012