Začátky v mateřské škole

Adaptační týden nově nastupujících dětí v MŠ 

od 1 - 6.9. 2021 - se děti adaptují v MŠ do 10 hodin, přiveďte děti nejlépe po 8 hodině. 
7.9. do 12 hodin

Pobyt dětí do 10 hodin se netýká předškoláků. 

Co dítě potřebuje v naší mateřské škole

 • látkový pytel do šatny 
 • přezůvky do třídy s pevnou patou (ne pantofle)
 • oblečení do třídy a na zahradu – vše podepsané
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko
 • krabici papírových kapesníků
 • tuhé tyčinkové lepidlo - zajistí MŠ,
 • podepsané nůžky
 • pyžamo (netýká se předškoláků)
 • kartáček na zuby, pastu (nejmladší děti nejdříve od pololetí, podle zručnosti a samostatnosti)

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, využijte k tomu obrázkovou knížku, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy dítěti  mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne….“.

4. Veďte dítě k samostatnosti Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Odstraníte tak jeho pocit, že bude patřit mezi jediné dítě, které si neumí nazout boty nebo použít záchod.

5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, hrát si s ním, dítě zvykejte postupně, může být ve třídě 2 hodiny

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Nikdy neodcházejte ze třídy tajně.

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšáka, hračku…

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu, vezměte ho na zmrzlinu. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě je pak vyžadovat každý den. Vyhnete se tak nepříjemným situacím.

10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Co by dítě mělo umět (od 3. roku věku dítěte) 

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané nebo označené)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící nebo příborem
 • pít z hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, vyčistit si zuby
 • používat záchod (včas si dojít,  utírat si zadeček -učitelka pomůže, pleny a nočníčky jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech
 • naslouchat dospělému při povídání, čtení
 • několik minut se soustředit
 • hrát si s ostatními 

 Co by mělo dítě umět, před nástupem do mateřské školy 

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit). Důležitá je i určitá kázeň, respektive to, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole.  Dobré je, když umí dítě vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje. 

 1. své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce
 2. samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 3. najíst se lžící nebo příborem, pít z hrníčku
 4. obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka pomůže zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci, uložit věci do přihrádky, boty do botníku. Rodič zaměnitelné věci podepíše.
 5. umýt si ruce, utřít si je do ručníku
 6. vysmrkat se a používat kapesník
 7. uklidit své věci, hračky a další
 8. bez problémů chodit po schodech
 9. několik minut se soustředit
 10. naslouchat dospělému 

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!

 

NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZMĚNA PRO DÍTĚ I RODIČE

 

Co to znamená mateřská škola pro vaše děti?

 Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni pohlížet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou. Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:

-         Jako matka a otec nejste po určitou část dne bezprostředné k dispozici.

-         Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě (učitelce), která je zde současně pro řadu jiných dětí.

-         Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí.

-         Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem

-         Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu.

 Stát se dítětem mateřské školy

Zatímco jedno dítě přistupuje k nové situaci s radostí a spontánně, jiné vyčkává, nebo se dokonce bojí. Jedno dítě se učí zvládat nové požadavky rychleji, jinému to jde pomaleji a trvá mu déle, než se stane „opravdovým dítětem z mateřské školy“. Adaptace na nové prostředí může trvat i několik měsíců. Tím je míněno, že se pak už pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě, uzavírá přátelství a chce pro sebe využít šance, které mu docházka do mateřské školy poskytuje.

 S jakými reakcemi může počítat během adaptace? 

Nejprve se bude vaše dítě snažit v mateřské škole zorientovat. Ve skupině se bude chovat spíše jako pozorovatel a bude vyčkávat. Jeho hra není ještě intenzivní a vytrvalá, třídu prozkoumá nejprve pozvolna. Doma může být unavené a nevyrovnané, bude vyprávět málo nebo nic.

Asi od druhého týdne se bude snažit najít si své místo ve skupině. Může se také projevovat nedostatek odpoledního odpočinku a častěji se stane, že dítě jde ráno do mateřské školy s nechutí nebo tam také vůbec jít nechce. Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální. Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.

 Jak můžete své dítě podpořit?

Když se vaše dítě bude stýkat s jinými dětmi a naučí se vydržet nějakou dobu bez rodičů, je to dobrá příprava na mateřskou školu. Využijte příležitostí, které vás i vám i vašem dítěti mateřská škola nabízí: den: den otevřených dveří, rodičovské schůzky, akademie, besídky a jiné reprezentace činnosti mateřské školy. Pokud jako rodič získáte jistotu, že o vaše dítě bude v mateřské škole dobře postaráno, můžete tento pocit přenést i na své dítě. Máte-li ještě nějaké dotazy, obraťte se na učitelky.

Právě v prvních týdnech, při všem tom novém, je důležitým předpokladem pro dobrou adaptaci vašeho dítěte přehlednost situace  a předvídatelnost toho, co na ně čeká. Patří k tomu např. návyk na dochvilnost při přivádění do mateřské školy a při vyzvedávání. Namáhavé odpolední činnosti mohou v této době vaše dítě přetížit. Mějte také na paměti, že děti jsou v této době silněji ohroženy úrazem. Pozornost je proto nutná na ulici na hřišti.

Připravenost dítěte na to, aby se vyrovnalo s mateřskou školou, je ovlivněna také tím, zda v rodině současně nedochází k nějakým jiným větším životním změnám, jako je např. narození sourozence, stěhování, ale také rozvod rodičů nebo ztráta zaměstnání otce či matky. V každém případě platí: pohovořte si s učitelkou. Každá informace, kterou ji poskytnete o svém dítěti a své rodině, pro ni vítaná a pomůže ji zvolit správný přístup k vašemu dítěti.

 Z rodičů se stávají rodiče dítěte z mateřské školy

Dítě sice stojí ve středu dění, ale i pro vás je vstup vašeho dítěte do mateřské školy něčím zvláštním. Také na vás dolehnou zněny a nové požadavky. Musíte se připravit na to, že po určitou část dne jste bez svého dítěte a že bezprostředně nevíte, co dělá, co si myslí nebo co cítí. Jak se mu bez vaší přítomnosti povede? Jak vy sami tento čas vyžijete? Ve skutečnosti potřebují i rodiče určitý čas na přivyknutí, aby mohli pojmout mnoho nových informací, zpracovat je. Učí se důvěřovat novým spoluvychovatelkám. Učí se také důvěřovat svému dítěti, které se stává samostatnějším. Platí, že postupem času se vyvine pocit spoluodpovědnosti za fungování skupiny a celé mateřské školy:

 Od vás se očekává, že:

-         budete rozvíjet důvěru k mateřské škole;

-         jste schopni akceptovat, že vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině;

-         nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní

-         se naučíte, prostřednictvím spolupráce rodičů, podporovat všechny děti,  že  budete podporovat zájmy všech dětí a rodičů

Každý nový začátek znamená také rozloučení s tím, co je důvěrné známé. S tím jsou u dětí i rodičů spojeny silné city. Ty lze zřetelně pozorovat při ranním loučení. Pokud jste nejistí, hledejte radu a podporu u učitelky. Žádný strach z loučení a žádný strach z toho, že to hned od prvního dne nebude bez problémů! Vaše dítě poroste, bude jistější a sebevědomější, bude dítětem z mateřské školy, které svůj každodenní pobyt dobře zvládne a vytěží z něho nejvíce.