Prezentace MŠ Voráčovská.pdf - klikněte na odkaz

 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4

pro školní rok 2020/2021

Zápis je určen pro děti s trvalým  pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4. Zápis se  týká dětí narozených do 31. 8. 2017.


 

 informace k zápisu.docx

 

prohlášení.pdf

Kritéria k předškol. vzděl. 2020-2021 - vnitřní předpis.docx

Evidenční list - 2 strany

Žádost k přijímacímu řízení 2020-2021.docx 

 


Čtení pro rodiče:

Co by mělo dítě umět než půjde do školy

Desatero chyb, které dělají rodiče ve školce.docx