GDPR - Pověřenec

Pověřenec: MČ Praha 4

Pověřenec GDPR: Mgr. Jana Pužmanová

poverenec.GDPR@praha4.czjana.puzmanova@praha4.cz, 261 192 487

 

Záznamy o činnostech zpracování- školy web.pdf

Informační-memorandum-zákonní-zástupci.pdf