Projekty školy

 

Projekt Šablony 4 - Voráčovska, spolufinancovaný Evropskou unií 

Cílem tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Komunitní setkání s přednáškou 1.pdf

 _____________________________________________________________________________________________

 Prezentace Madeira .pdf 

Prezentace DÁNSKO - web.pdf

 

Pozvánka na odborně zaměřené setkání pro rodiče.

Pozvánka - Co již zvládnu.pdf

Pozvánka - Výchova bez konfliktů.pdf

 

Pozvánka na masopust web.pdf

 

V rámci projektu ,,Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská II.'' - OP Praha - pól růstu, který je spolufinancovaný Evropskou unií si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Dvojjazyčný asistent pedagoga - cílem  je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného asistenta školám a dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem
Podpořit pedagogy škol v rámci vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí se zohledněním multikulturního prostředí města ve kterém žijí. 
V rámci stáží  rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a komunitně osvětová setkání s rodiči jejichž cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností.

 

___________________________________________________________________________________________

V rámci projektu ,,Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská'' - OP Praha - pól růstu, který je spolufinancovaný Evropskou unií, jsme se zaměřili na  odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí ve školách.

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury  a  podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

 

pozvánka na online webináře - Pozvánka Voráčovská online.pdf

pozvánka na přednášku prezenčně - Pozvánka MŠ Voráčovská-prezenčně.pdf

pozvánka na přednášku- Nápady z britského školství.docx

pozvánka na přednášku- Matematika dle anglického vzoru.docx

pozvánka na Multikulturní odpoledne s přednáškou.docx

 

V rámci projektu ,,Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská'' - OP Praha - pól růstu, který je spolufinancovaný Evropskou unií, se naši pedagogové zúčastnily zahraničních stáží ve Finsku, Maltě a Řecku, kde načerpaly inspiraci k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ a pro práci s dětmi v mateřské škole. Na prezentace ze stáže se můžete podívat zde: 

 

Prezentace - Řecko web.pptx

Prezentace MS Malta.pptx

Prezentace MS Finsko.pptx

 

 

 IMG_0001[2].jpg

 

 

vyzva 54.jpg

 

 obrázek.png   IMG_0002.jpg

 

MAP.png20240123_124716.jpg