Školní jídelna 

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004 Sb. – školský zákon § 119, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Odhlašování stravného

Dítě je potřeba ze stravování odhlásit nejpozději do 8 hodin osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je-li dítě omluveno z docházky, je automaticky odhlášeno ze stravování.
Telefon: 261213087, 606688322, e-mail: omluvy@msvoracovska.cz

informace o platbách: hospodarka@msvoracovska.cz

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí    7:30 - 13:30
Úterý        7:30 - 15:30
Čtvrtek     7:30 - 13:30

 

Výše stravného na 1 den:

Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 36,- Kč

  • z toho: přesnídávka Kč 7,00
  • oběd Kč 22,00
  • svačina Kč 7,00

Cena za celodenní stravu 7letých dětí: 39,- Kč
(děti s odkladem školní docházky)

  • přesnídávka Kč 9,00
  • oběd Kč 22,00
  • svačina Kč 8,00

 

Jídelní lístek