Školní jídelna 

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004 Sb. – školský zákon § 119, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Odhlašování stravného

Dítě je potřeba ze stravování odhlásit nejpozději do 8 hodin osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je-li dítě omluveno z docházky, je automaticky odhlášeno ze stravování.
Telefon: 261213087, 606688322, e-mail: omluvy@msvoracovska.cz

informace o platbách: hospodarka@msvoracovska.cz

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí    7:00 - 13:00
Úterý        7:00 - 15:00
Čtvrtek     7:00 - 13:00

Vážení rodiče, vzhledem k narůstajícím cenám potravin a energií se výše za stravné od 1.9.2022 navyšuje takto: 

Výše stravného na 1 den:

Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 46,- Kč

  • z toho: přesnídávka Kč 9,00
  • oběd Kč 27,00
  • svačina Kč 10,00

Cena za celodenní stravu 7letých dětí: 49,- Kč
(děti s odkladem školní docházky)

  • přesnídávka Kč 10,00
  • oběd Kč 28,00
  • svačina Kč 11,00

Stravné je možné platit pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ č. 2000 844 309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem, který noví rodiče obdrží na začátku školního roku. 

Termín pro úhradu stravného je nejpozději k 15. v daném měsíci

částka pro trvalý příkaz děti 3 - 6 let je 966,- Kč
děti s OŠD
je 1029,- Kč

V ceně za stravné je obědě, dopolední a odpolední svačina, pitný režim /džusy, šťávy, bylinkové čaje, voda + pítka s vodou/
Stravné, kdy dítě bylo řádně omluveno bude vyúčtováno na konci školního roku, případně můžete kontaktovat paní hospodářku, která vám podá informace o zůstatku. 

Jídelní lístek