Školní jídelna 

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004 Sb. – školský zákon § 119, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Odhlašování stravného

Dítě je potřeba ze stravování odhlásit nejpozději do 8 hodin osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je-li dítě omluveno z docházky, je automaticky odhlášeno ze stravování.
Telefon: 261213087, 606688322, e-mail: omluvy@msvoracovska.cz

informace o platbách: hospodarka@msvoracovska.cz

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí    7:15 - 13:15
Úterý        7:15 - 15:15
Čtvrtek     8:00 - 14:00

Výše stravného na 1 den:

Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 40,- Kč

  • z toho: přesnídávka Kč 8,00
  • oběd Kč 24,00
  • svačina Kč 8,00

Cena za celodenní stravu 7letých dětí: 43,- Kč
(děti s odkladem školní docházky)

  • přesnídávka Kč 9,00
  • oběd Kč 26,00
  • svačina Kč 8,00

Stravné je možné platit pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ č. 2000 844 309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem, který noví rodiče obdrží na začátku školního roku. 

částka pro trvalý příkaz děti 3 - 6 let je 840,- Kč
děti s OŠD
je 903,- Kč
V ceně za stravné je obědě, dopolední a odpolední svačina, pitný režim /džusy, šťávy, bylinkové čaje, voda + pítka s vodou/ Stravné, kdy dítě bylo řádně omluveno bude vyúčtováno na konci školního roku, případně můžete kontaktovat paní hospodářku, která vám podá informace o zůstatku. 

Termín pro úhradu stravného je nejpozději k 15. v daném měsíci

 

Jídelní lístek