Nadstandartní činnosti

Od 8.9. 2021 budou v šatně vyvěšena nabídka nadstandartních aktivit pro školní rok 2021/2022. V případě převýšení kapacity kroužku mají přednost předškoláci před dětmi ze střední věkové skupiny, u těchto mladších dětí bude pak pořadí přijetí určovat jejich věk. Kroužky nejsou určeny pro nejmladší, 3-4leté děti. Nejmladší zadaptované děti se po individuální dohodě mohou přihlásit na keramiku / minimální počet musí být 10/

Informace o aktivitách jsou vyvěšeny na informační nástěnce ke kroužkům.  Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet příslušné agentury. Informace k účtům budou vyvěšeny na nástěnce ke kroužkům.

 Kulturní programy

návštěva profesionálních umělců v mateřské škole (divadlo, kouzelník, hudební koncert)
divadelní představení v divadle U Hasičů, Adonis
návštěva Národního muzea, Národní galerie s programem pro předškolní děti
exkurze u hasičů České televize
polodenní výlety,  v červnu celodenní výlet všech dětí MŠ
Mikulášská nadílka, podzimní světélkování, vánoční posezení s rodiči, karneval, besídky pro maminky v jarních měsících, den dětí se soutěžemi, Zahradní slavnost v MŠ s rozloučením s předškoláky

Akce se dle epidemiologické situace mohou měnit

Doplňkové činnosti pro školní rok 2021 - 2022

Fotbalová přípravka

Tréninky jsou vždy v úterý  v tělocvičně ZŠ pod vedením trenéra fotbalového klubu
Cena: 1200,- Kč na pololetí, platí se převodem na účet fotbalového kroužku 
číslo účtu: 85039309/0800, variabilní symbol  bude na přihlášce
Co budou děti potřebovat: batoh /dostatečně velký/,
vhodnou sálovou obuv, oblečení na trénink, lahev s pitím
pokud nebude pršet bude zatím fotbal venku - info viz nástěnka kroužků

Keramika:

Kroužek bude probíhat v pondělí pro děti ze třídy žabek od 14:50 hod. 
a ježků od 15:45 hod. a ve středu od 15:30 pro děti z koček. 
Platit se bude převodem na účet agentury Kroužky kamarád:  Platí se za pololetí 1590 ,- Kč (kurzovné + materiál
číslo účtu: 1357817018/2700, variabilní symbol dostanete od agentury emailem

Děti si přinesou  velké tričko, které budou mít přes oblečení, bude podepsané !

Angličtina

Kroužek bude v úterý  od 15 hodin, rozdělení po třídách / ježci, žabky/
Cena: 1. pololetí - Kč,  / kurzovné + výukové materiály včetně CD a DVD
Kroužek vede lektorka jazykové školy
Platba bude převodem na účet jazykové školy 2501762635/2010

Moderní tanec

Kroužek bude ve středu od 16 hodin
Cena: za pololetí 1290,- Kč 
Kroužek vede lektor agentury Kroužky kamarád.
číslo účtu: 1357817018/2700, variabilní symbol dostanete od agentury emailem 

Logopedie ve školce - po domluvě s logopedkou případně od listopadu

Paní logopedka bude provádět logopedickou péči ve stanovené pátky, vždy dopoledne. Zahájení bude od října. / vždy v pátek dle vypsaných  termínů /
Platí se zálohově, za nepřítomnost se peníze vrací při vyúčtování za stanovené období. Cena za 1 hodinu je - Kč.
Platba na pololetí: - Kč (12 lekcí) převodem na účet školy
Je nutné, aby s sebou děti nosily notýsek