Nadstandartní činnosti

Informace o aktivitách jsou vyvěšeny na informační nástěnce v MŠ. Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet školy s uvedením variabilního symbolu dítěte, výší příslušné platby a uvedením ve zprávě pro příjemce, o jakou platbu se jedná.

 Kulturní programy

1x měsíčně návštěva profesionálních umělců v mateřské škole (divadlo, kouzelník, hudební koncert)
divadelní představení v divadle Spejbla a Hurvínka
návštěva Národního muzea, Národní galerie s programem pro předškolní děti
exkurze u hasičů České televize
polodenní výlety do Toulcova dvora, Krčského lesa, pražské Zoo, na Pražský hrad,  před vánocemi návštěva betlémů na Karlštejně,
v červnu celodenní výlet všech dětí MŠ
Mikulášská nadílka, podzimní světélkování, vánoční posezení s rodiči, karneval, besídky pro maminky v jarních měsících, den dětí se soutěžemi, Zahradní slavnost v MŠ s rozloučením s předškoláky

Zájmové činnosti pro školní rok 2018 - 2019

Fotbalová přípravka

Tréninky jsou vždy v úterý od 10:45 hodin v tělocvičně ZŠ

trenér: Michal Hladík

Cena: 1000,- Kč na pololetí, platí se převodem na účet školy

Co budou děti potřebovat: batoh /dostatečně velký/,

vhodnou sálovou obuv, oblečení na trénink, fotbalový míč, lahev s pitím

hraje se v tělocvičně

 

Keramika:

Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 dle skupin

Platit se bude převodem na účet školy. Platí se za pololetí 1580,- Kč (1090,,- kurzovné, 490,- materiál)

/bližší informaci o ponížení částky na materiál najdete na nástěnce Kroužky/

Děti si přinesou jednoduchou zástěrku nebo velké tričko

Keramiku vede lektorka agentury Rytmik Dětem o.p.s.

Angličtina

Kroužek bude v úterý a čtvrtek od 15 hodin dle skupin a úrovně znalostí

Lektorka si rozdělí děti do skupin podle úrovně znalosti jazyka

Cena: 1. pololetí 2074,- Kč,  / kurzovné + výukové materiály včetně CD a DVD

Kroužek vede lektorka Renata Prokopová JS FAN – jazyková škola

Platba bude převodem na účet jazykové školy 78217349/0800

Logopedie ve školce

Paní logopedka PaedDr. Peteleová bude provádět logopedickou péči ve stanovené pátky, vždy dopoledne. Zahájení bude od října. / vždy v pátek dle vypsaných  termínů od 11 hodin /

Platí se zálohově, za nepřítomnost se peníze vrací při vyúčtování za stanovené období. Cena za 1 hodinu je 145 Kč.

Platba na pololetí: 1740,- Kč (12 lekcí) převodem na účet školy

Je nutné, aby s sebou děti nosily notýsek

 

Taneční přípravka

taneční přípravku vede lektor agentury Rytmik Dětem o.p.s. Hravé pohybové činnosti a cvičení, kde děti získají první návyky správného držení těla, základy rytmiky, intonace, dynamiky. Děti se naučí jednoduché cviky obratnosti, získají schopnost reagovat pohybem na změnu taktu, orientovat se v prostoru.

kroužek bude probíhat ve středu od 15:15 hodin

Cena: 1090,- Kč na pololetí, převodem na účet školy.