Nadstandartní činnosti

Od 19.9. 2022 bude v šatně vyvěšena nabídka nadstandartních aktivit pro školní rok 2022/2023. V případě převýšení kapacity kroužku mají přednost předškoláci před dětmi ze střední věkové skupiny, u těchto mladších dětí bude pak pořadí přijetí určovat jejich věk. Kroužky nejsou určeny pro nejmladší, 3-4leté děti. Nejmladší zadaptované děti se po individuální dohodě mohou přihlásit na keramiku / minimální počet musí být 10/

Informace o aktivitách jsou vyvěšeny na informační nástěnce ke kroužkům.  Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet příslušné agentury. Informace k účtům budou vyvěšeny na nástěnce ke kroužkům.

 Kulturní programy

návštěva profesionálních umělců v mateřské škole (divadlo, kouzelník, hudební koncert)
divadelní představení v divadle U Hasičů, Adonis
návštěva Národního muzea, Národní galerie s programem pro předškolní děti
exkurze u hasičů České televize
polodenní výlety,  v červnu celodenní výlet všech dětí MŠ
Mikulášská nadílka, podzimní světélkování, vánoční posezení s rodiči, karneval, besídky pro maminky v jarních měsících, den dětí se soutěžemi, Zahradní slavnost v MŠ s rozloučením s předškoláky

Akce se dle epidemiologické situace mohou měnit

Doplňkové činnosti pro školní rok 2022 - 2023

Fotbalová přípravka

Tréninky jsou vždy v úterý dopoledne v tělocvičně ZŠ pod vedením trenéra fotbalového klubu
Cena:  1200 ,- Kč na pololetí, platí se převodem na účet fotbalového kroužku 
číslo účtu: 85039309/0800, variabilní symbol  bude na přihlášce
Co budou děti potřebovat: batoh /dostatečně velký/,
vhodnou sálovou obuv, oblečení na trénink, lahev s pitím
pokud nebude pršet bude zatím fotbal venku - info viz nástěnka kroužků

Keramika:

Kroužek bude probíhat v pondělí pro děti rozdělených do skupin podle zručnosti a věku. 
mladší děti od 14:50 - 15:45  hod. 
Starší děti od .15:50 - 16:45 hod.  
Rozdělení do skupin se může změnit dle počtu přihlášených dětí 


Platit se bude převodem na účet agentury Kroužky kamarád:  Platí se za pololetí 1890,- Kč (kurzovné + materiál)
číslo účtu a variabilní symbol, který dostanete od agentury emailem po přihlášení

Děti si přinesou  velké tričko,  které budou mít přes oblečení, bude podepsané !

 

Angličtina

Kroužek bude v úterý  od 15 - 15:45 hodin, rozdělení podle úrovně. V případě velkého zájmu bude po dohodě s agenturou přidána hodina
Cena: celý rok
4620 - Kč -  kurzovné
550- Kč - výukové materiály včetně CD a DVD

Kroužek vede lektorka jazykové školy
Platba bude převodem na účet jazykové škol. který Vám bude zaslán agenturou

Moderní tanec

Kroužek bude ve středu od 16 - 16:45 hodin

Cena: za pololetí 1490,- Kč 
Kroužek vede lektor agentury Kroužky kamarád.
číslo účtu + variabilní symbol dostanete od agentury emailem 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logopedie ve školce se z důvodu velké vytíženosti paní logopedky zatím konat nebude. V případě změny Vás budeme informovat. 

Paní logopedka bude provádět logopedickou péči ve stanovené pátky, vždy dopoledne. Zahájení bude od října. / vždy v pátek dle vypsaných  termínů /
Platí se zálohově, za nepřítomnost se peníze vrací při vyúčtování za stanovené období. Cena za 1 hodinu je ..................- Kč.
Platba na pololetí: - Kč (12 lekcí) převodem na účet školy
Je nutné, aby s sebou děti nosily notýsek