Finance

Úplata za předškolní vzdělávání 2024 - 2025

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.43/2006 Sb., o  předškolním vzdělávání se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání  od 1. 9. 2023 takto:
Školné 2024-2025 (1).pdf

Částka je platná pro školní rok 2024/2025 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Platba je hrazena trvalým příkazem na účet MŠ č. 2000 844 309/ 0800 s uvedením přiděleného variabilního symbolu dítěte, za něž je platba uskutečněna a to nejpozději k 15. v daném měsíci, kdy budou peníze připsány na našem účtu nebo ihned po nástupu dítěte do MŠ v průběhu roku. 

 

Stravné šk. rok 2024 - 2025

Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 46- Kč

Cena za celodenní stravu 7 letých dětí: 49,- Kč
(děti s odkladem školní docházky)

Stravné je možné platit pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ č. 2000 844 309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem, který noví rodiče obdrží na začátku školního roku. 

částka pro trvalý příkaz děti 3 - 6 let je 966 Kč
děti s OŠD
je 1029

V ceně za stravné je obědě, dopolední a odpolední svačina, pitný režim /džusy, šťávy, bylinkové čaje, voda + pítka s vodou/ Stravné, kdy dítě bylo řádně omluveno bude vyúčtováno na konci školního roku, případně můžete kontaktovat paní hospodářku, která vám podá informace o zůstatku. 

Termín pro úhradu stravného je nejpozději k 15. v daném měsíci

 

Paní hospodářka je v MŠ k dispozici:

v pondělí  7:00 - 13:00 hodin

v úterý 7:00 - 15:00 hodin

ve čtvrtek 7:00 - 13:00 hodin

tel. 261 213 087, 603 712 867

Informace Vám zodpoví i prostřednictvím emailu - hospodarka@msvoracovska.cz

 

 

Kultura

Částka na úhradu kulturních akcí a dopravy na tyto akce pro školní rok 2024 -2025 bude odsouhlasena  na schůzce rodičů na začátku školního roku. Při nedostatku prostředků na osobním podúčtu dítěte budou rodiče vyzváni, aby finance doplnili. Bude zúčtováno na konci školního roku. Informace Vám rovněž podá paní hospodářka. 

2000,- Kč ročně na účet kultury 19-2000844309/0800