Finance

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.43/2006 Sb., o  předškolním vzdělávání se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání  od 1. 9. 2019 takto:

pro děti přijaté k celodenní docházce šk. rok 2019-2020   na 1190,- Kč měsíčně

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb. je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12. měsíců . Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Platba je hrazena trvalým příkazem na účet MŠ č. 2000 844 309/ 0800 s uvedením přiděleného variabilního symbolu dítěte, za něž je platba uskutečněna a to nejpozději k 15. v daném měsíci, kdy budou peníze připsány na našem účtu.

Školní pokladna - kulturní akce školy a tříd

Částka na úhradu kulturních akcí a dopravy na tyto akce pro školní rok 2017/2018 bude odsouhlasena na schůzce rodičů na začátku školního roku. Při nedostatku prostředků na osobním podúčtu dítěte budou rodiče vyzváni, aby finance doplnili. Bude zúčtováno na konci docházky dítěte do MŠ.
Částka je 1500,- Kč ročně.
číslo účtu: 19 - 2000 844 309/ 0800

 

 

 

Stravné šk. rok 2019 - 2020

Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 36,- Kč

Cena za celodenní stravu 7 letých dětí: 39,- Kč
(děti s odkladem školní docházky)

Stravné je možné platit bezhotovostním převodem na účet MŠ č. 2000 844 309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.
částka pro trvalý příkaz je 756,- Kč
děti s OŠD je 819
,- Kč
jednorázovým příkazem k úhraděTermín pro úhradu stravného je nejpozději k 15. v daném měsíci 

 

Paní hospodářka je v MŠ k dispozici: v pondělí  7:30 - 13:30 hodin

                                                                   v úterý      7:30 - 15:30 hodin

                                                                   ve čtvrtek  7:30 - 13:30 hodin

tel. 261 213 087, 603 712 867

Informace Vám zodpoví i prostřednictvím emailu - hospodarka@msvoracovska.cz