Prázdninový provoz

 

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o organizaci provozu o letních prázdninách.

Promyslete, zdali budete nutně pro své dítě potřebovat prázdninovou školku. Do 30.4. 2019 budete mít ve třídě svého dítěte k dispozici seznam, kde vyznačíte, kdy potřebujete umístit své dítě do MŠ během letních prázdnin a vyberete si z nabízených mateřských škol, které letos zajišťují prázdninový provoz.
Následně od nás  obdržíte  přihlášku a kopii Evidenčního listu. Na přihlášce budete mít datum a hodiny, kdy se musíte osobně dostavit do Vámi vybrané školy. Chci Vás upozornit, že se úplata za vzdělávání / školné/ se v případě , že dítě nebude chodit, nevrací. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo přijato, chci Vám poradit, abyste přišli své dítě přihlásit v daném termínu co nejdříve. Platby za stravné a školné vybírají v hotovosti a to v den přihlašování.  O výši školného a stravného Vás budeme informovat.

Přehled prázdninových mateřských škol pro školní rok 2018/2019 

1.7. - 26.7. 2019

MŠ 4 pastelky
MŠ Matěchova
MŠ Alšovy sady
MŠ Svojšovická

29.7. - 23.8. 2019

MŠ Na Zvoničce
Krčská mateřská škola
ZŠ a MŠ Ohradní