Prázdninový provoz

 

Zápis k prázdninovému provozu se dne 19.3. 2020 ruší.

Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí

o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020. Původně

plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské

mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. 14. 8. 2020

se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá)

Mateřská škola Jílovská

Mateřská škola Fillova

Pro srpnový provoz neplatí doporučení pro rodiče využit „spádovou“ mateřskou školu, ale mohou si vybrat.

Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020. Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých kmenových MŠ nebo stáhnout zde. Vyplněné přihlášky k prázdninovému provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci 2020.!

 

Aktuální informace k prázdninovému provozu.docx

 

MŠ Fillova - Přihláška na prázdninový provoz - srpen.doc

 MŠ Trojlístek - Přihláška na prázdninový provoz srpen.doc

Přihláška Jílovská - srpen.odt

 

Prázdninový provoz - dopis pro zákonné zástupce - MŠ - oblast Nusle.docx

Příloha č. 1 - MŠ - skupiny.pdf