Prázdninový provoz 

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Usnesení 5. jednání ze dne 1.3.2023 číslo 5R-108/2023:
Rada MČ Praha 4 po dohodě s ředitelkami MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s ch v a l u j e zajištění provozu MŠ v období červenec a srpen 2023 následujícím způsobem:
a) od 3.7. do 30.7. 2023 zajišťují provoz všechny MŠ pro své děti
b) od 31.7. do 13.8. 2023 zajišťuje provoz MŠ Spořilovská – MŠ 4 pastelky – MŠ Bota.
c) od 14.8.-27.8. 2023 zajišťuje provoz pro děti ze spořilovských školek MŠ V Zápolí – MŠ Trojlístek
d) od 28.8.-3.9.2023 p ř e r u š e n í provozu MŠ bez výjimky.

 
Budeme zjišťovat zájem rodičů o využití docházky v měsíci červenci. 

Pokud máte zájem o docházku v měsíci srpnu, přihlaste se ve své třídě na vámi vybranou školu.
Poté obdržíte přihlášku a kopii Evidenčního listu.
Na Přihlášce konkrétní mateřské školy budete mít informace o platbách.

Termín vybírání přihlášek, stravného a školného je 20. 4. 2023 od 15 do 18 hodin ve vámi vybrané mateřské škole.