Prázdninový provoz

 

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o organizaci provozu o letních prázdninách.

Na centrální nástěnce je vyvěšen seznam škol, které budou v letošním roce zajišťovat prázdninový provoz.. Pro naše děti je spádová školka pro měsíc červenec MŠ Mendíků, srpen MŠ BOTA - pracoviště Táborská 
Promyslete, zdali budete nutně pro své dítě potřebovat prázdninovou školku. Během měsíce dubna budeme zjišťovat Váš zájem.  Přihlásit dítě můžete do 25.4. 2018. Od nás obdržíte poté přihlášku a okopírovaný Evidenční list Vašeho dítěte. S vyplněnou přihláškou, Evidenčním listem  a s penězi na stravné a školné je nutné se ve stanovené dny dostavit do příslušné mateřské školy, zde zaplatit školné a stravné.

Přehled prázdninového provozu 2017/2018

Prázd. provoz.pdf