__________________________________________________________________________

Informace ke kroužku fotbalu

Informace k fotbalu.pdf

________________________________________________________________________

Prosíme rodiče, jejichž dítě již nebude do konce školního roku navštěvovat MŠ, aby si vyzvedli osobní věci dětí a to nejlépe 20.5., 21.5. od 8:30 do 15 hodin. Máte vše připravené v šatně. Nezapomeňte na bačkory.   

_______________________________________________________________________________________________________

Prázdninový provoz - tabulka

Vážení rodiče, v případě zájmu prosím o vyplnění tabulky a zaslání na email: omluvy@msvoracovska.cz a to nejpozději do 25.5. 2020. Děkuji, Bc. Iva Kopecká

Zájem-o-provoz-o-prázdninách-2020.docx

___________________________________________________________________________________

Omlouváme se, vložili jsme špatnou přílohu četného prohlášení. Prosíme o kontrolu při vyplňování.  Nyní je již v pořádku, děkujeme, Iva Kopecká.

__________________________________________________________________________

Mimořádná opatření k provozu MŠ od 25.5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

Pokyny k provozu od 25.5. 2020.pdf

čestné prohlášení - příloha.docx

_____________________________________________________________________________

V tomto týdnu měla proběhnout akce s rodiči -  Připravujeme pomazánky  s paní kuchařkou. Paní kuchařky si pro Vás připravily recepty, které si můžete doma společně s dětmi vyzkoušet. Najdete je v záložce Školka hrou. Budeme rádi když nám zašlete fotky, jak se Vám dařilo. Zasílejte na email: omluvy@msvoracovska.cz. Budeme se těšit, Bc. Iva Kopecká

____________________________________________________________________________

Informace k angličtině.

Výuka angličtiny bude po 25.5. probíhat stejně jako doposud. Bližší informace Vám zašle jazyková škola emailem.

___________________________________________________________________________

Kroužky - vrácení plateb
Vrácení finančních prostředků za fotbal a plavání je v řešení.
Plavání Vám zašleme na účet až bude vyúčtováno plaveckou školou, fotbal bude zasílat Slavoj Podolí na čísla účtů, které jste napsali do přihlášek. Děkujeme.

_____________________________________________________________________________

Informace o platbách školného a docházce dětí po obnovení provozu

Docházku vašeho dítěte prosím nahlaste nejpozději do 15.5.2020 na email: omluvy@msvoracovska.cz (kdo odeslal, již neposílejte)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili z důvodu ochrany zdraví svého dítěte i rizika rozšiřování koronaviru prostřednictvím kumulace osob ve skupině, nutnost potřeby péče o své dítě mateřskou školu v době pandemie.  

Školné za měsíc květen - červenec budou hradit pouze rodiče, kteří umístí své dítě do mateřské školy.
Pokud dítě do školky nenastoupí, budete od úplaty školného (a pochopitelně i stravného) osvobozeno.

Školné za měsíc květen činí 313,- Kč.
Další měsíce již hraďte v plné výši 1190,- Kč/měsíc.

Všechny akce konané školou jsou do 30.6.2020 zrušeny.
____________________________________________________________________________

 

Obnovení provozu mateřské školy

Podle současné situace bude provoz naší mateřské školy obnoven 25.5. 2020. Chtěla bych Vás požádat, abyste co nejdříve poslali emailem sdělení, že Vaše dítě  bude do konce školního roku navštěvovat mateřskou školu. Do 13.5. 2020 budou zveřejněny na webu školy informace k organizaci provozu a k tomu, co si dítě přinese do mateřské školy. Bc. Iva Kopecká
___________________________________________________________________________________________________________

Informace od rodičů o docházce v příštím školním roce

Vážení rodiče,
prosím, pokud plánujete letos ukončit docházku v naší mateřské škole, například z důvodu stěhování. 
Rodiče předškoláků zároveň žádám,
aby nás informovali, pokud plánují dodatečný odklad školní docházky. Sdělte nám tuto informaci co nejdříve emailem, nejpozději do 11.5. 2020. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští rok. Děkuji, Bc. Iva Kopecká  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o prázdninovém provozu 27.4. 2020

Vážení rodiče, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 Vás chci informovat o prázdninovému provozu.

V červenci od  1. 7. do 31. 7. 2020 bude provoz zajišťovat naše MŠ pouze pro naše děti. Všichni, kteří jste přihlásili svoje dítě k docházce v červenci a splníte podmínku, že je Vaše  přítomnost (týká se obou rodičů dítěte) na  pracovišti nezbytná, bude vaše dítě docházet do MŠ. Srpen: Vámi odevzdané přihlášky jsou platné pro MŠ : Mateřská škola Jílovská, Mateřská škola Fillova. Při nedostatku míst budou k dispozici další školky, od kterých zatím nemáme přihlášky. . Bc. Iva Kopecká

 

Prázdninový provoz - nové informace

Do Rady MČ Praha 4 půjde materiál ohledně zajištění prázdninového provozu. Dochází ke změně, kdy v měsíci červenci budou zajišťovat provoz pro přihlášené děti zaměstnaných rodičů všechny mateřské školy.  Prázdninový provoz v srpnu budou zajišťovat vybrané mateřské školy, jak jste již byli informováni a posílali jste na Vámi vybrané školy vyplněné přihlášky. Provoz by měly zajišťovat ještě další 3 mateřské školy. Přesné informace Vám sdělíme poté, co bude materiál schválený Radou MČ v příštím týdnu. Předpokládáme, že by provoz MŠ mohl začít 25.5. 2020, jak je tomu u prvního stupně základních škol. 

 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Informace k Zápisu pro školní rok 2020/2021 najdete v odkazu Zápis.

 

Pohádka pro radost pro dědečky a babičky v domovech seniorů

Mezi námi o.p.s. vyhlásila projekt Pohádka pro radost pro babičky a dědečky z domovů pro seniory, kteří jsou v současné době bez kontaktu se svými blízkými z důvodu zákazu návštěv. 

Děti mohou namalovat obrázek oblíbené pohádky, nahrát ho na web společnosti:  https://www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost.

Ta už se postará o doručení do domovů seniorů. Budeme rádi, když se děti soutěže zúčastní a udělají tak babičkám a dědečkům radost. Všechny Vás moc zdravím, Bc. Iva Kopecká.

 

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času  - předškoláci
Pedagogicko - psychologická poradna spustila web: 

https://spoludoma.cz/home/predskolaci.

 

Ošetřovné pro osoby s OSVČ

Chtěla bych upozornit rodiče, že mateřská škola byla rozhodnutím Rady MČ Praha 4 uzavřena 18.3. 2020
Pokud potřebujete Potvrzení o přerušení provozu školy pro OSVČ, pošlete mi email a já Vám potvrzení zašlu. Bc. Iva Kopecká

Jak postupovat při podání žádosti:  https://www.mpo.cz/osetrovneosvc

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.

 

 

Infrormace k zápisu ZŠ Nedvědovo náměstí.docx

 

Informace ke vzdělávání
Milí rodiče,

připravujeme pro Vaše děti přehled činností a aktivit, kterými se mohou děti v těchto dnech zabavit i něco naučit. Najdete je v nové záložce Školka hrou, kam je budeme průběžně vkládat. Mnoho úspěchů, Bc. Iva Kopecká

 

Platby školného - nové informace pro rodiče

Vážení rodiče,

při výpočtu úplaty za vzdělání za měsíc březen, kdy byla  mateřská škola od 18.3. 2020 uzavřena, postupujeme v souladu s § 123 odst. 4 Školského zákona. Výše školného byla stanovena na částku 649 Kč. Pokud budou mateřské školy ještě v dubnu  uzavřené, školné se platit nebude. Vyúčtování plateb proběhne v měsíci červenci, po ukončení školního roku. Pokud by byl někdo z Vás v obtížné finanční situaci a potřeboval by vzniklý přeplatek zaslat dříve, obraťte se prosím na paní hospodářku na email: hospodarka@msvoracovska.cz. Přeji Vám v těchto dnech pevné zdraví, Bc. Iva Kopecká

 

Informace k prázdninovému provozu - aktuálně 

Přihlášky mateřských škol, které budou zajišťovat prázdninový provoz v měsíci srpnu a podrobné informace najdete v záložce Prázdninový provoz. 

 

Omlouvání dětí 

 Vážení rodiče, Vaše děti budou omlouvány automaticky a to po celou dobu uzavření mateřské školy. 

 

Žádost o ošetřovné - změna
Pokud požadujete Žádost o ošetřovné, napište na email školky a to  jméno dítěte, do které třídy chodí.  Potvrzení Vám zašlu na email co nejdříve to bude možné. Bc. Iva Kopecká. 

 

Uzavření mateřských škol na Praze 4

Vážení rodiče, od 18.3. 2020 jsou se souhlasem  MČ Praha 4 uzavřeny mateřské školy do odvolání. Nyní můžeme vystavovat žádosti o ošetřovné pro rodiče našich dětí.

Budu je vydávat ve středu od 9 do 13 hodin v ředitelně. Pokud vám termín nevyhovuje, lze se domluvit na jiném, náhradním termínu.

Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky a bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 
Zároveň s tím požádala městská část Praha 4 o zajištění provozu v mimořádném režimu v následujících mateřských školách:
 • Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4 (objekt Plamínkové 2)
 • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
 • Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
 • Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3/2923
 • Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424
Provoz v těchto mateřských školách se zajišťuje rovněž na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219, podle něhož je primárně určen pro výkon nezbytné péče o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickým pracovníky určené školy. Dále je určen pro děti (přihlášené k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4) samoživitelů a zaměstnaných rodičů, jejichž péči není možno ze strany zákonných zástupců zajistit jiným způsobem.  Bc. Iva Kopecká
 
 

Zápis na prázdninový provoz se 19.3. ruší. Přihlášky rodiče odevzdají do 15.4. na svých kmenových školách. Pro srpnový provoz neplatí doporučení pro rodiče využit „spádovou“ mateřskou školu, ale mohou si vybrat.
Přihlášky - prázdninový provoz srpen.zip

 

Dnes jsme zrušili některé plánované akce školy - najdete v záložce Přehled akcí 2019-2020.  V případě dalších změn vás budeme informovat. 

 

Dopis rodičům - změna v organizaci provozu MŠ v době letních prázdnin.pdf

 

Informace k plavání - na dobu neurčitou se ruší předplavecký výcvik dětí.

Informace ke kroužkům
Vážení rodiče, chtěla bych Vám oznámit, že z důvodu vyhlášení mimořádné situace budou od čtvrtka 12.3. zrušeny kroužky. Bc. Iva Kopecká

Co jsme zažili v poslední době - návštěva základní školy, vzdělávací program Od vlnky ke klubíčku, dopravní legrácky

 DSCN6118.JPGDSCN6100.JPG

 DSCN6124.JPG DSCN6133.JPG

Informace

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Prosím, rodiče o součinnost a tedy i sdělení, zda se někdo z blízkých nepohyboval v zasažených oblastech, či nepřišel do kontaktu s nakaženou osobou virem COVID-19.

 

Nová informace k rekonstrukci

Položení podlahové krytiny se podaří dnes dokončit, proto v pondělí 26.2. bude vstup do MŠ možný hlavním vchodem.  Bc. Iva Kopecká 

Informace k rekonstrukci podlah v šatnách

Vážení rodiče, 

z důvodu zvýšené vlhkosti podkladů pod podlahové krytiny nelze dodržet termín dokončení rekonstrukce šaten. V pondělí proto využijte postranní vchod ke vstupu do MŠ. Děkujeme za pochopení. Bc. Iva Kopecká. 

 

Karneval

Dopolední program plný kouzel, soutěží a úžasných masek.

DSCN6050.JPG DSCN6048.JPG

DSCN6064.JPG DSCN6040.JPG

 

Informace k prázdninovému provozu najdete v záložce Prázdninový provoz.

 

Předškoláci v pohybu
Děti ze třídy ježků si byly zasportovat a seznámily se ze zásadami správného stravování.
DSCN6015.JPG DSCN5987.JPG

 

Milí rodiče, aktualizovali jsme přehled akcí na druhé pololetí. Některé termíny nebo akce budeme průběžně doplňovat.   

 

Informace pro rodiče ze třídy žabek.docx

 
Šmoulí den

Chtěli bychom poděkovat všem za úžasné kostýmy pro děti na dnešní Šmoulí den.
Fotky z dnešního dopoledne najdete na rajčeti.

DSCN5919.JPG DSCN5952.JPG

 

Předplavecká průprava - začínáme 3.2. a končíme 1.6. 2020. V době jarních a velikonočních prázdnin se neplave. Informace k plavání najdete na nástěnce Kroužků

Bruslení pro přihlášené děti bude od 30.3. do 3.4. 2020. Informace najdete v MŠ na nástěnce Kroužků.

Informace pro rodiče
o vydávání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu vám budeme vydávat proti podpisu ve třídách od 27.1. 2020

 

Klidné vánoční svátky plné rozzářených dětských očí, pohody a radosti Vám přeje Iva Kopecká a zaměstnanci školy. Uvidíme se v novém roce a to 6.1. 2020.

koledy-730x430.jpg
Vánoční pohádka

DSCN5868.JPG DSCN5862.JPG

Vánoční zpívání pod smrkem

DSCN5821.JPG DSCN5815.JPG

a další fotky na rajčeti. 

Info ke zpívání pod smrkem.jpg

 

Artefiletika ve třídě ježků

DSCN5724.JPG DSCN5736.JPG

Malujeme čerty
DSCN5712.JPG DSCN5717.JPG

Primární prevence ve třídě ježků - Jak Verunka zrušila pravidla, vytváření právního povědomí

DSCN5696.JPG DSCN5702.JPG

Účast ve výtvarné soutěži, gratulujeme

DSCN5701.JPG DSCN5698.JPG

Mikulášská nadílka

DSCN5625.JPG DSCN5670.JPG

Autorské čtení - Pohádka z kontejneru
DSCN5583.JPG DSCN5578.JPG

 

Primární prevence

DSCN5572.JPG DSCN5564.JPG

Dopolední pečení

DSCN5540.JPG DSCN5554.JPG

Dopoledne s Adonisem

DSCN5513.JPG DSCN5505.JPG

 

Konzultační hodiny budou přesunuty na měsíc leden.

 

Uspávání broučků

Děkujeme rodičům za dýně a krásné kostýmy na dnešní odpolední akci.

Další foto na rajčeti.

DSCN5450.JPG DSCN5432.JPG

Dlabání dýní
DSCN5376.JPG DSCN5385.JPG

Informace o provozu v době podzimních prázdnin

O podzimních prázdninách 29.10. - 30.10. bude v MŠ omezený provoz. V tuto dobu bude probíhat oprava venkovního schodiště. 29.10. do 8:30 hodin můžete využívat pro vstup do MŠ hlavní vchod. Po obědě si děti budete vyzvedávat již postranním vchodem. Bližší informace jsou k dispozici na nástěnce u vstupu do školky. Děkujeme za pochopení.

Hudební dopoledne 
DSCN5362.JPG DSCN5337.JPG

 

 Multikulturní odpoledne

20191002_164400.jpg 

20191002_165718.jpg
další fotky najdete na rajčeti.

 

Informace pro rodiče o přerušení provozu v době vánočních prázdnin -

Usnesení Rady MČ Praha 4 k přerušení provozu v MŠ.pdf

 

Přihlašovat děti  k nadstandartním aktivitám můžete od 11.9. do 24.9. v šatně MŠ.

Vážení rodiče, zveme Vás na společnou schůzku rodičů, která se koná 10.9. 2019 od 16:30 hodin. Budou následovat třídní schůzky. Vaše účast je žádoucí.

 

 Milí rodiče a děti,
školní rok nám začíná za pár dnů a to již 2.9. Do kterých tříd budou vaše děti chodit najdete u vstupních dveří. Těšíme se na Vás.

getthumbnail.jpg