INFORMACE K FOTOGRAFIÍM 

Vážení rodiče,

Fotografie z akcí mateřské školy již nenaleznete na rajčeti, ale na webu mateřské školy v záložce FOTOALBUM. Přístupové heslo zůstává stejné, jak vám bylo sděleno na schůzkách s rodiči na začátku školního roku. Pokud si přístupové heslo nepamatujete, informujte se u paní učitelky ve své kmenové třídě.