POTVRZENÍ  O VÝŠI  VYNALOŽENÝCH  VÝDAJŮPOTVRZENÍ  O VÝŠI  VYNALOŽENÝCH  VÝDAJŮ  ZA  UMÍSTĚNÍ  DÍTĚTE  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE DLE  § 38 L  ZÁKONA  Č. 586/1992,  O  DANI  Z PŘÍJMU  V  PLATNÉM  ZNĚNÍ

Vážení rodiče, toto potvrzení pro Vás připravíme a budete ho mít k dispozici ve třídách, kam Vaše dítě dochází od 25.1.2023.
Převzetí prosím podepište i s datem podpisu.
Rodiče dětí, které již do naší mateřské školy nedochází a potřebují toto potvrzení, obrátí se s  e-mailovou žádostí na p. Rezkovou – hospodarka@msvoracovska.cz.. Na základě této žádosti Vám p. hospodářka sdělí, kdy si Potvrzení můžete přijít osobně vyzvednout. V žádosti je možné uvést adresu datové schránky, kam Vám můžeme vydané Potvrzení zaslat. Bc. Iva Kopecká, ředitelka školy