Fotbal info



V úterý 13.10. nebude fotbal. Datum náhradního tréninku všas vyvěsíme na nástěnku kroužků.