MŠ Voráčovská aktuality


 

 

Dopolední akce ve školce v dubnu

Akce duben na web[1].jpgMŠMT - informace

Vážení rodiče, přikládám odkaz na MŠMT, kde najdete přehled manuálů a informací k provozu škol od 12.4. 2021

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021Obecné informace k provozu a testování - anglicky, vietnamsky

Informace k provozu škola a školských zařízení od 12.4. 2021 a k testování ve školách  - anglicky, vietnamsky 

Informace k provozu škol a školských zařízení MŠ od 12.4. 2021 anglicky.pdf

Informace k testování anglicky.pdf

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4. 2021 vietnamsky.pdf

Informace k testování vietnamsky.pdfInformace GDPR

Do záložky GDPR jsme vložili nový dokument - Záznamy o činnostech zpracování čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Obecné nařízení) - týkající se ochrany osobních údajů v rámci testování dětí ve škole Informace k distanční výuce

Děti, které se nadále budou vzdělávat distančně, mají nové pracovní listy a vzdělávací činnosti v záložce Školka hrou. Všechny Vás zdravím, Iva Kopecká.Organizace provozu a testování od 12.4. 2021

Vážení rodiče předškoláků,

do emailu Vám byl zaslán dokument, jak od pondělí 12.4. 2021 bude probíhat provoz a organizace testování dětí. V případě nejasností mě telefonicky kontaktujte. Přeji Vám slunečný víkend a v pondělí ráno na shledanou. Iva Kopecká. Doplňující informace k provozu

Vážení rodiče, zdravíme Vás a přikládáme pro informaci testovací diagram. 
Přehled postupů při testování.pdf

Chceme Vás upozornit, že není možné používat vlastní testy ani provádět testování doma. 

 Informace k docházce a testování předškoláků

Vážení rodiče,

neinvazivní testování dětí bude probíhat ve dnech pondělí a čtvrtek, kdy si budete sami pod dohledem pověřeného pracovníka své dítě testovat. Počítejte s dobou čekání na výsledek testu, cca 15 minut. Pokud se dítě nepodrobí testování ve stanovené dny, je třeba se telefonicky domluvit na náhradním termínu testování.

Testovat se nebude dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 v posledních 90 dnech a toto doložíte potvrzením.

Pokud nesouhlasíte s testováním našimi testy, je nutné, abyste doložili potvrzením o negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu ne starší 48 hodin, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Jak bude probíhat vzdělávání.

Děti budou ve stabilních skupinách v počtu max. 15 dětí
Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy, děti budou předávat před školou pověřenému pracovníkovi. V MŠ nemusí mít děti ochranu nosu a úst, ale v době testování a čekání na výsledek testu ano. Budou mít jednorázovou dětskou roušku nebo respirátor.

Chceme Vás požádat, aby děti měly batůžky na své věci, které si je odpoledne odnesete ze zahrady domů. Vybavte děti lahvičkou s pitím.

Zároveň Vás chceme požádat o maximální využití otevírací doby školy, aby nedocházelo k hromadění rodičů a dětí. Může se stát, že se čekání na vstup do školy a testování značně prodlouží. Aby nedocházelo k narušování vzdělávání dětí, bylo by žádoucí, aby se poslední děti testovaly v 8:20 hodin.

Situace je nová jak pro Vás, tak i pro nás. Buďme proto k sobě ohleduplní a shovívaví. V případě konkrétních dotazů mě kontaktujte. Bc. Iva Kopecká

Instruktážní video k testům

https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78Nástup dětí do MŠ

Otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12.4.2021:
v naší mateřské škole se toto bude týkat předškolních dětí ze třídy ježků a koček. Pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max.15 dětí. V případě nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní přípravou  v MŠ  je nutná písemná omluva (viz Školní řád).
Rozdělení dětí do skupin.: 
třída koček - předškoláci
třída ježků - předškoláci + doplnění dětmi z koček / rodiče byli informováni emailem/
Seznam dětí rozdělených do skupin bude vyvěšen 12.4. u vstupu do MŠ. 

Informuji předem zákonné zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých po celou dobu pohybu v areálu školy a u dětí min. ochranné roušky v celém areálu školy, rovněž pak u dětí po dobu  příchodu do šatny a testování. Při odchodu do třídy roušky odloží. 

Další informace obdržíte do pátku 9.4. 2021, Bc. Iva Kopecká

 Distanční vzdělávání našich dětí

 20210324_110456.jpg 20210331_092418.jpg IMG-20210404-WA0004.jpg 1617296830841.jpg 20210331_161906.jpg