Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2. do 21.3. 2021Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,  kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ. Z toho vyplývá, že mateřská škola bude uzavřena od 27.2. do 21.3. 2021 včetně. Věci, které mají děti v šatně si můžete vyzvednout v pondělí 1.3. 2021 v čase 8:30 - 9:30 hodin. Pevné zdraví Vám všem, Bc. Iva Kopecká.

Podrobné informace k uzavření škol najdete zde: 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021.pdf

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna