Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ



Informace k začátku školního roku a co děti budou potřebovat najdete v záložce Začátky v MŠ.