Opatření - nouzový stavMŠMT: Aktualizované části manuálu týkající se pořádání hromadných akcí, školních jídelen, zpěvu a tělesné výchovy a škol v přírodě. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví  vydal MŠMT manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Výňatek... ,,Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. Bc. Iva Kopecká.