Zaslané platby školného za měsíc březen budou vráceny rodičům zpět na jejich účet nejpozději do 9.4. 2021

Zaslané zálohy na stravné budou zúčtovány hromadně na konci školního roku (informace příp. podá vedoucí ŠJ paní Rezková, email: hospodarka@msvoracovska.cz