Informace k docházce a testování předškolákůVážení rodiče,

neinvazivní testování dětí bude probíhat ve dnech pondělí a čtvrtek, kdy si budete sami pod dohledem pověřeného pracovníka své dítě testovat. Počítejte s dobou čekání na výsledek testu, cca 15 minut. Pokud se dítě nepodrobí testování ve stanovené dny, je třeba se telefonicky domluvit na náhradním termínu testování.

Testovat se nebude dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 v posledních 90 dnech a toto doložíte potvrzením.

Pokud nesouhlasíte s testováním našimi testy, je nutné, abyste doložili potvrzením o negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu ne starší 48 hodin, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Jak bude probíhat vzdělávání.

Děti budou ve stabilních skupinách v počtu max. 15 dětí
Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy, děti budou předávat před školou pověřenému pracovníkovi. V MŠ nemusí mít děti ochranu nosu a úst, ale v době testování a čekání na výsledek testu ano. Budou mít jednorázovou dětskou roušku nebo respirátor.

Chceme Vás požádat, aby děti měly batůžky na své věci, které si je odpoledne odnesete ze zahrady domů. Vybavte děti lahvičkou s pitím.

Zároveň Vás chceme požádat o maximální využití otevírací doby školy, aby nedocházelo k hromadění rodičů a dětí. Může se stát, že se čekání na vstup do školy a testování značně prodlouží. Aby nedocházelo k narušování vzdělávání dětí, bylo by žádoucí, aby se poslední děti testovaly v 8:20 hodin.

Situace je nová jak pro Vás, tak i pro nás. Buďme proto k sobě ohleduplní a shovívaví. V případě konkrétních dotazů mě kontaktujte. Bc. Iva Kopecká

Instruktážní video k testům

https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78