Nástup dětí do MŠOtevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12.4.2021:
v naší mateřské škole se toto bude týkat předškolních dětí ze třídy ježků a koček. Pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max.15 dětí. V případě nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní přípravou  v MŠ  je nutná písemná omluva (viz Školní řád).
Rozdělení dětí do skupin.: 
třída koček - předškoláci
třída ježků - předškoláci + doplnění dětmi z koček / rodiče byli informováni emailem/
Seznam dětí rozdělených do skupin bude vyvěšen 12.4. u vstupu do MŠ. 

Informuji předem zákonné zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých po celou dobu pohybu v areálu školy a u dětí min. ochranné roušky v celém areálu školy, rovněž pak u dětí po dobu  příchodu do šatny a testování. Při odchodu do třídy roušky odloží. 

Další informace obdržíte do pátku 9.4. 2021, Bc. Iva Kopecká